Acordo de modificación de varios artigos

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Fri 01/04/16 - Sun 31/12/17

No presente acordo recóllense modificacións nos artigos 7 (mobilidade xeográfica, funcional e entre parques das traballadoras e traballadores), 9 (horarios, xornada e pactos de distribución irregular da xornada) e 11 (horas traballadas e horas extraordinarias) do Convenio Colectivo da empresa VEICAR, S.L.-Parquesde Bombeiros Comarcais da Provincia de Lugo.