Acta 2: 1 de xullo de 2009

01/7/09.

Acta da reunión da mesa negociadora do convenio realizada o 1 de xullo de 2009.