Asinado o primeiro convenio sen a rúbrica da CIG

30/3/10.

A CIG non asinou o texto do primeiro convenio galego de servizos, eventos e producións culturais por non chegar a uns parámetros aceptábeis.