Comunicación

Vitaminas para o galego

Campaña de sensibilización sobre a importancia dos medios de comunicación en galego.

Dioivo

Portal de información xeral.

Sermos Galiza

Xornal electrónico de información xeral.

GzVideos

Portal do colectivo audiovisual GzVideos.

Galiza contrainfo

Colectivo audiovisual de denuncia.

Diário Liberdade

Portal anticapitalista da Galiza e dos países lusófonos.

Novas da Galiza

Periódico mensual de información crítica.

Distribuir contido