A Comisión Paritaria asina as táboas salariais de 2011

23/1/12.

Sindicatos e patronal do sector autonómico de axuda a domicilio asinaron as táboas salariais de 2011. A suba será do 5% (3% do IPC real de 2010 máis o 2%).

Por outra banda, o 30 de xuño será a data límite para o pagamento do 100% dos atrasos e estes se irán aboando a rateo mensual desde a sinatura das táboas.