Convénio 2017-2018

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Convenio
Validez temporal: 
Sun 01/01/17 - Mon 31/12/18

Este convenio será de aplicación en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Expresamente, esta definición inclúe:

a) Os contratos formalizados dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con independencia do lugar onde se presten os servizos.

b) Os contratos cuxos servizos se presten dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con independencia do lugar onde se formalizasen.

c) Este convenio afecta por igual a toda empresa que preste servizos desta natureza en centros de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, independentemente de onde radique o seu domicilio social ou fiscal.

AdxuntoTamaño
Convénio 2017-2018693.52 KB