Convénio até decembro de 2020

14/7/17.

O BOP de Pontevedra do 14 de xullo de 2014 publica o convenio, con vixencia entre o 1 de decembro de 2016 até o 31 de decembro de 2020, sendo aplicábel para todos os centros e lugares de traballo da provincia de Pontevedra.