Acción e Intervención social

O presente Convenio será de aplicación en todas aquelas empresas, asociacións, fundacións, centros, entidades ou organizacións similares cuxa actividade principal sexa a realización de actividades de acción e intervención social, cuxa natureza xurídica non sexa de dereito público, ou cuxo accionista único ou principal non sexa unha administración pública.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016
Convenio01/01/2015 - 31/12/2017Convenio colectivo estatal 2015-2017
Revisión01/01/2015 - 31/12/2017Correción de erros no convenio
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008BOE_Sentenza_Anulando_Convenio_2007-2008.pdf