Acordo Marco do Comercio

O AMAC é de aplicación ás persoas físicas ou xurídicas cuxa actividade (exclusiva ou principal) sexa desenvolvida profesionalmente con ánimo de lucro, utilizando, ou non, un estabelecemento mercantil aberto, que consista en ofertar a venda de calquera clase de artigos, ben sexa ao destinatario final (venda polo miúdo) ou para a súa posterior venda (comercio por xunto).

Convenio01/02/2018 - 15/02/2018Prórroga até 15 de febreiro de 2018
Revisión01/01/2018 - 31/01/2018Prórroga até o 31 de xaneiro de 2018
Convenio01/07/2017 - 31/12/2017Prórroga de ultraactividade até 31 de decembro de 2017
Revisión31/12/2013 - 30/06/2017Prórroga de ultraactividade
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013I Acordo Marco do Comercio