Adecco Outsourcing SAU e Atlas Servicios Empresariales SAU

O presente convenio colectivo será de aplicación a unha pluralidade de empresas vencelladas por razóns organizativas e produtivas, concretamente Adecco Outsourcing, S.A.U. e Atlas Servicios Empresariales, S.A.U.O presente convenio colectivo ten por obxeto regular as condicións de traballo entre as empresas citadas e os traballadores das mesmas. Polo tanto, enténdense incluidas as actividades corporativas das empresas Adecco Outsourcing, S.A.U., e Atlas Servicios Empresariales, S.A.U., e as actividades desenvolvidas para terceiros.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Modificación táboas salariais 2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019