Agencia EFE

O presente Convenio Colectivo afecta todo o persoal, con relación laboral, que actualmente presta os seus servizos en Agencia Efe, Sociedad Anónima, ou que ingrese na mesma durante a súa vixencia, calquera que fosen os seus labores.

Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Modificación artigo 27 e plans contra o acoso e de igualdade
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011