Albada

O presente convenio será de aplicación a todos os traballadores que presten os seus servizos na planta de tratamento de residuos sólidos urbanos da Coruña na empresa BABCOCK KOMMUNAL MBH Y TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, SA – UTE (ALBADA), fixos e eventuais, calquera que sexa a súa modalidade de contrato ou a súa categoría.

Preme aquí para procurar os convenios e táboas salariais anteriores

Convenio01/01/2015 - 31/12/2017Convenio 2015-2017
Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio 2013-2014
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010