Aquagest

Por este convenio rexerase todo o persoal ao servizo da empresa que estea suxeito ás normas laborais vixentes e que presten os seus servizos nas actividades comprendidas dentro da xestión total ou parcial do denominado ciclo integral dos servizos públicos e/ou privados da auga a poboacións -captación, tratamento, distribución, evacuación mediante redes de sumidoiros e depuración de residuais, tanto para usos domésticos como industriais-, así como naquelas actividades complementarias do denominado ciclo integral da auga.

Preme aquí para procurar os convenios e táboas salariais anteriores

Convenio01/01/2009 - 31/12/2013Convenio 2009-2013
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008
Revisión01/01/2004 - 31/12/2004Revisión salarial 2004