Aqualia GIA – FCC (Vigo U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Vigo

O presente convenio colectivo vai ser de aplicación a todo o persoal da empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Vigo U.T.E., concesionaria do servizo de abastecemento e saneamento de augas de Vigo, ficando excluido expresamente deste convenio colectivo o Xerente da empresa.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2020Convenio 2016-2020
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012-2015