Ascan Empresa Constructora y de Gestión SA - recollida e limpeza viaria do concello de Sanxenxo

O presente convenio colectivo é de ámbito de empresa e regula as relacións laborais na empresa concesionaria dos servizos públicos de recollida de lixo e limpeza viaria do Concello de Sanxenxo: Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019