Ascan Geaser UTE - servizo de limpeza de Portos de Galicia zona norte (Xove)

Este convenio obriga á empresa adxudicataria do servizo de limpeza de Portos de Galicia zona norte na súa relación coas traballadoras e traballadores pertencentes á mesma en virtude da relación xurídico-laboral de natureza indefinida ou temporal que presten servizos de limpeza e recollida de lixo no centro de traballo de Portos de Galicia zona Norte, situado en Xove. 

Convenio01/01/2017 - 31/12/2021Convenio 2017-2021