Asociación Benéfica Reto a la Esperanza

As normas que se estabelecen no presente Convenio afectarán a totalidade dos traballadores que presten os seus servizos por conta allea en calquera dos centros de traballo que a Asociación teña no territorio do Estado, así como aos que ingresen no período de vixencia do mesmo.

Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010