Automóviles Citroën España, S.A.

O convenio afecta a totalidade do persoal da empresa Automóviles Citroën España, S.A. pertencente aos centros de traballo relacionados no ámbito territorial (o centro de traballo na Galiza está no Polígono das Gándaras no Porriño).

Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011