Avis Alquile un Coche, S.A.

O presente convenio afectará todos os centros de traballo, actuais ou futuros, que se achen no Estado español, entendéndose por tales, calquera localidade, aeroporto, garaxe, aparcadoiro, taller, oficina, dependencia administrativa ou mostrador de aluguer de vehículos, onde a empresa desenvolva a súa actividade directamente e por si mesma.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Prórroga, modificación do convenio e revisión salarial 2018
Convenio01/01/2017 - 31/12/2017Prórroga 2017 e modificación do convenio
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Prórroga e modificación do convenio 2013-2015
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio Colectivo 2013-2015
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Prórroga convenio e táboas salariais 2012
Convenio01/01/2011 - 31/12/2011Prórroga convenio até 2011 e conxelación salarial 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Prórroga convenio até 2010 e conxelación salarial 2009
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2005 - 31/12/2009Convenio 2005-2009