Carlson Wagonlit España, SLU

O presente Convenio Colectivo será de aplicación obrigatoria en todos os centros de traballo que a empresa Carlson Wagonlit España, S.L.U., ten establecidos na actualidade ou que poida abrir no futuro, en todo o territorio do Estado español.

Convenio14/02/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012 - 2015
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011