Casino da Coruña

Convenio colectivo aplicábel aos traballadores e traballadoras do Casino da Coruña. Data de inicio da súa vixencia 01/01/1992. Data de remate: 31/12/1992. Data de publicación no BOP: 08/06/1992.