Casino Ferrolano - Tenis Club

O presente convenio regula as relacións entra a empresa Casino Ferrolano-Tenis Club e os traballadores e traballadoras ao seu servizo.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Revisión01/01/2007 - 31/12/2009Revisión 2007-2008-2009 (prorroga o convenio 2003-2006)
Convenio01/01/2003 - 31/12/2006Convenio 2003-2006