Centros de xardinaría

O presente Convenio Colectivo será de aplicación aos "Centros de Xardinaría». Enténdese por «Centro de Xardinaría» aquela empresa que teña como actividade fundamental o comercio ao por menor de toda unha ampla gama de produtos relacionados coa xardinaría interior e exterior e outros artigos complementarios desta actividade.

Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Revisión salarial 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboa salarial 2014
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012 - 2015
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial definitiva para 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2011Revisión salarial definitiva para 2010 e provisional para 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Corrección de erros do convenio 2007-2009