Claro Sol Facilities SLU

O presente Convenio establece as bases para as relacións laborais entre a empresa Claro Sol Facilities, S.L.U. , antes Intecons, e as súas traballadoras e traballadores.

Convenio01/01/2018 - 31/12/2020Convenio 2018-2020
Convenio01/01/2016 - 31/12/2016Convenio 2016