Club de Campo de Vigo

O presente convenio será de aplicación no centro de traballo da Empresa Club de Campo de Vigo, existente no momento da súa sinatura e por extensión a calquera lugar onde o persoal do mencionado centro puidese prestar os seus servizos a este.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2016Convenio 2016
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Convenio colectivo 2013
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Convenio colectivo 2012
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Convenio colectivo 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011