Comercio da Pel da Provincia de Pontevedra

O presente convenio regula as relacións laborais entre empresarios e traballadores, en todas as empresas da provincia de Pontevedra, integradas ou non en asociacións empresariais legalmente constituídas e dedicadas á actividade do comercio da pel.

Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009Convenio 2008-2009
Convenio01/01/2005 - 31/12/2007Convenio 2005-2007