Comercio da Pel e do Calzado da Provincia de Lugo

As estipulacións do presente convenio colectivo obrigan á totalidade das empresas e traballadores adicados ó comercio da pel e calzado.

Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2006 - 31/12/2010Convenio 2006-2010