Comercio de Alimentación da Provincia de Pontevedra

O presente convenio afecta, no seu contido normativo, toda a provincia de Pontevedra, e abrangue todas as actividades do sector “COMERCIO DE ALIMENTACIÓN”, nas que se inclúen comerciantes por xunto, distribuidores, retallistas, supermercados, autoservizos e similares, e, en xeral, a todas as empresas dos sectores “COMERCIO ALIMENTACIÓN” e “COMERCIO DE GANDERÍA”.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2019Laudo arbitral
Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio colectivo 2012 - 2015
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Táboas 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008