Comercio de Bazares, Venda de Xoguetes, Artigos de Agasallo, Adorno e Reclamo da Provincia de Pontevedra

Este convenio é de aplicación obrigatoria a todas aquelas empresas dedicadas ao comercio retallista de xoguetes, artigos deportivos, comercio de bazares, artigos de agasallo, adorno e reclamo; tendas denominadas de miniprezos e similares e, en xeral, aquelas dedicadas ao comercio de artigos múltiples sen predominio dentro do mesmo establecemento, cuxos centros de traballo se encontren comprendidos dentro da provincia de Pontevedra.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012 - 2014
Revisión01/01/2010 - 31/12/2011Revisión salarial 2010-2011
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008