Comercio de flores e plantas

O presente Convenio afectará en todo o territorio do Estado español ás empresas cuxa actividade principal é o comercio de flores e plantas.

Convenio14/07/2016 - 31/12/2017Modificación convenio
Revisión01/01/2016 - 31/12/2017Táboas salariais 2016 e 2017
Convenio01/01/2014 - 31/12/2017Convenio 2014-2017
Revisión01/01/2012 - 31/12/2013Revisión 2012 e Táboas salariais 2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2013Correción de erros no convenio
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva)
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2012Revisión salarial 2011-2012
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (provisional)
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Corrección de erros da revisión salarial de 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2010Acordo da Comisión da Seguridade, Saúde e Igualdade
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010