Comercio de Mobles da Provincia de Pontevedra

O presente Convenio regulará as relacións económicas e laborais entre as empresas e traballadores encadrados no Sector de "Venda de Mobles" da provincia de Pontevedra.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012 - 2015
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008