Comercio de Mobles e Obxectos Decorativos da Provincia de Lugo

As estipulacións do presente convenio colectivo obrigan á totalidade das empresas e traballadores adicados ó Comercio de Mobles e Obxectos Decorativos.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Convenio 2007-2011
Revisión01/01/2005 - 31/12/2006Revisión salarial 2005-2006
Convenio01/01/2002 - 31/12/2006Convenio 2002-2006