Comercio Téxtil da Provincia de Lugo

Este convenio colectivo afecta e vincula todas as empresas e traballadores da provincia de Lugo que se atopen encadrados no sector do comercio téxtil, a través da agrupación provincial da dita actividade, comprendidos no ámbito funcional e de aplicación do texto do acordo para a substitución da ordenanza do comercio publicado no Boletín Oficial del Estado do 9 de abril de 1996.

Revisión31/01/2013 - 31/12/2013Plan de xubilacións parciais
Convenio01/01/2011 - 31/12/2015Convenio colectivo 2011-2015
Revisión01/01/2009 - 31/12/2010Revisión salarial de 2009 e táboas de 2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010
Revisión01/01/2006 - 31/12/2007Revisión salarial 2006-2007