Comercio Téxtil da Provincia de Ourense

Este convenio aféctalles a todas as empresas dedicadas ao comercio téxtil con centro de traballo na provincia de Ourense, aínda que a súa sede social tivera o seu domicilio noutra distinta, e serviralle a súa aplicación igualmente ás empresas que durante a vixencia deste convenio se instalasen na provincia.

Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008