Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) e das súas sociedades

O ámbito deste convenio colectivo é a Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) e a súa sociedade, Televisión de Galicia, S.A., que regulará as relacións laborais de traballo entre a dita compañía e os/as seus/súas empregados/as, agás nos casos seguintes:

  • Persoal que teña asinado contrato de alta dirección, de acordo co establecido no Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto.
  • Colaboradores ou asesores contratados no réxime de contrato civil ou mercantil de arrendamento de servizos.
  • Persoal que teña asinado contrato artístico, de acordo co establecido no Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto.
  • Axentes publicitarios, que se rexerán polas condicións que se establezan nos seus respectivos contratos.

 

Convenio01/06/2015 - 31/12/2016Convenio 2015-2016
Revisión01/01/2013 - 31/12/2018Acceso á xubilación parcial
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010