Conservación e reposición de parques infantís, áreas deportivas e mobiliario urbano do concello de Vigo - Ferrovial Servicios SA

O presente convenio é de aplicación exclusiva a tódolas traballadoras e traballadores adscritos ao servizo público da conservación e reposición de parques infantís, areas biosaudables, áreas deportivas e ximnásticas e mobiliario urbano do Concello de Vigo, que a empresa FERROVIAL SERVICIOS SA, actual contratista, ou a empresa que a poda substituír, ten concertado co Concello de Vigo.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018