Corporación RTVE

O presente convenio colectivo regula as relacións laborais entre a Corporación RTVE (en diante, CRTVE) e os seus traballadores, e calquera outra empresa filial desta que exista ou poida existir nun futuro, configurándose todas elas como unha unidade de empresa.

Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013-2015
Revisión01/01/2013 - 18/01/2018Sentencia da Audiencia Nacional sobre o prezo das horas extras
Revisión27/07/2012 - 31/12/2012Plan de Igualdade
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Disposición transitoria sobre a acumulación de horas
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012