Corporación Voz de Galicia, S.L.U.

O presente convenio é de aplicación nos centros de traballo da empresa Corporación Voz de Galicia, S.L.U. existentes na actualidade, e naqueles que durante a vixencia deste convenio puidesen estabelecerse.
Revisión01/01/2015 - 31/12/2016Acordo (reducións salariais, mantemento de emprego)
Convenio01/01/2006 - 31/12/2007Convenio 2006-2007