Cremonini Rail Ibérica, S.A.

As normas do presente convenio colectivo rexerán en todos os centros de traballo que a empresa Cremonini Rail Ibérica, S.A. (CRI) ten establecido no territorio estatal.

Convenio11/07/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Revisión01/01/2009 - 31/12/2010Revisión salarial 2009-2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010