Cruz Vermella (provincia da Coruña)

O presente convenio afectará todo o persoal en réxime de contrato de traballo que preste os seus servizos nas dependencias da Oficina Provincial da Coruña de Cruz Vermella Española, e nos restantes centros de traballo dependentes de devandito organismo no ámbito da provincia.
Convenio01/01/2016 - 31/12/2021Convenio 2016-2021
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012 - 2015
Convenio01/01/2011 - 31/12/2011Convenio 2011
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010