Delivra SLU - centro de traballo da Coruña

Este convenio regulará todas as relacións sociolaborais establecidas entre Delivra S.L.U. Norte no centro de traballo da Coruña e os seus empregados, entendendo como tais a totalidade dos empregados que a empresa ten no centro de traballo da provincia da Coruña e que podan estar actualmente traballando ou que se incorporen durante a vixencia do convenio.

Convenio01/01/2014 - 31/12/2016Convenio 2014-2016