Desinfección, Desinsectación e Desratización

O presente convenio afecta todas as Empresas que desenvolvan as actividades de Desinfección, Desinsectación e Desratización coa utilización de sistemas e/ou produtos manipulados ou non, sexan en conxunto ou por separado.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio colectivo 2017-2020
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial definitiva 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2009Convenio 2009