Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA, S.A.)

O presente Convenio regula as condicións de traballo entre a Empresa Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIASA) e os seus traballadores en todo o territorio do Estado español.
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017 - corrección
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio colectivo 2016-2018
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboa salarial 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Taboas salariais para 2014
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais (definitivas) 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisións salariais 2011 (definitiva) e 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Corrección de erros da revisión salarial
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión tramos 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión tramos 2011
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Modificación tramos 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009
Revisión01/01/2004 - 31/12/2004Tramos 2004