Distribuidores cinematográficos

Este convenio regulará as relacións laborais entre os traballadores e as empresas distribuidoras cinematográficas xa existentes, así como as que puidesen constituírense no futuro, dentro do Estado español.

Revisión01/01/2006 - 31/12/2007Revisión salarial 2006-2007
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008