Distribuidores de produtos farmacéuticos

O presente Convenio Colectivo será de obrigada aplicación en todas as empresas, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, que se dediquen aocomercio por xunto de especialidades e produtos farmacéuticos. De igual forma, o Convenio obrigará ás empresas de nova instalación, incluídas nos seus ámbitos territorial e funcional.
Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Corrección no convenio 2017-2018
Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Revisión01/01/2015 - 31/12/2016Prórroga 2015 e 2016
Convenio01/01/2014 - 31/12/2014Prórroga Convenio 2014
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Prórroga convenio 2013
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009Convenio 2008-2009
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Revisión salarial 2007
Convenio01/01/2005 - 31/12/2007Convenio 2005-2007