Elaboradores de produtos cociñados para a súa venda a domicilio - pizzarías

O presente Convenio regula as relacións laborais naquelas empresas que se dediquen, como actividade principal, á preparación e elaboración de produtos cociñados para a súa posterior repartición a domicilio, na que poderán ser incluídos outros artigos de gran  consumo, alimenticios ou non, de apoio aos primeiros, talles como vídeos, libros ou análogos. A tales efectos, todas aquelas vendas e/ou pedidos de produtos realizados a través do sistema «para levar» consideraranse como a domicilio. Complementariamente poderanse prestar servizos de venda e despacho dos produtos previamente elaborados e preparados para o seu consumo nos establecementos comerciais das indicadas empresas.
Revisión01/01/2017 - 31/12/2018Modificacións nas táboas salariais 2017 e 2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012 - 2014
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial de 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 e táboas 2011 (provisionais)
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Táboas definitivas de 2008
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Táboas 2007 e 2008 (provisionais)
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008