Empregados de predios urbanos

O presente convenio afecta os empregados de predios urbanos (porteiros e conserxes), que teñen encomendada a vixilancia, coidado, conservación e limpeza do edificio e dos servizos comunais alí instalados.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2013Convenio 2010-2013