Empresas de Traballo Temporal (ETT)

O presente Convenio colectivo regula as relacións de traballo entre as empresas de traballo temporal (ETT) e o seu persoal dependente, tanto se executa os seus labores de forma directa á empresa de traballo temporal coma se os presta a unha empresa usuaria.
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial (definitiva) e atrasos 2010
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Corrección de erros da revisión salarial de 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2006 - 31/12/2010Convenio 2006-2010
Revisión01/01/2005 - 31/12/2005Revisión salarial 2005
Convenio01/01/2003 - 31/12/2005Convenio 2003-2005