Comercio por xunto e importadores de produtos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos

Quedan sometidas ás estipulacións do convenio todas aquelas empresas que teñan como actividade principal algunha das seguintes:

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de produtos químicos industriais.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de perfumaría e drogaría.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de produtos de plásticos.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de produtos de pintura.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de produtos colorantes.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de material científico sanitario.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de materias primas farmacéuticas.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de material de laboratorio e ortopédico.

- Importación, Exportación e Comercio ao por maior de produtos de ortopedia.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Revisión salarial 2017
Convenio06/08/2015 - 31/12/2017Convenio colectivo 2015-2017
Revisión01/01/2015 - 31/12/2017Táboas salariais 2015, 2016 e 2017
Revisión01/01/2012 - 31/12/2014Prórroga e modificación
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (definitiva)
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (provisional)
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010
Revisión01/01/1997 - 31/12/1998Acordos Interconfederais