Empresas Organizadoras do Xogo do Bingo

Este convenio afecta a totalidade de empresas dedicadas á organización do xogo do bingo que exerzan a súa actividade, total ou parcialmente, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as actualmente en funcionamento como as que nun futuro se constitúan.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008-2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009